Vraag het ze Zelf!

Met steun van het VSB Fonds en Fonds 1818 voerden GGD HM, ExposeYour en JSO in de afgelopen jaren het project ‘Vraag het ze zelf!’ uit. In dit project werden jongeren ingezet om, in aanvulling op een professionele voorlichter, vanuit hun eigen ervaring bij te dragen aan voorlichting en opvoedingsondersteuning aan ouders. zoals weerbaarheid, sociale media, middelengebruik en relationele vorming kwamen aan bod. Ouders krijgen doorgaans het advies om over zulke thema’s te praten met hun kind, zich op de hoogte te stellen van wat hun kind doet en grenzen te stellen. Veel ouders worstelen echter met de vraag op welke manier zij het gesprek met hun kind hierover het beste aan kunnen gaan.

Vraag het ze zelf!’ biedt ouders de mogelijkheid om ervaringen van jongeren uit de eerste hand te horen en zo kennis te maken met de belevingswereld van hun (aankomende) puberkind. Ook kunnen zij oefenen in het praten met jongeren over de genoemde onderwerpen en tips vragen voor een ‘goed gesprek’ met hun kind.

 

De peer-to-parent voorlichting maakte deel uit van de voorlichting die door de GGD HM in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs wordt gegeven. Jongeren tussen de 17 en 23 jaar oud werden geworven via het Jongeren Informatie Punt Expose Your in Leiden. Door middel van een training werden zij voorbereid. Tijdens deze training was er aandacht voor feitelijke informatie over bovengenoemde onderwerpen en werden de jongeren getraind in presentatievaardigheden, bijvoorbeeld door het oefenen van een elevator pitch. Ook was er ruimte voor zelfreflectie. Hoe kijken de jongeren terug op hun eigen puberteit, hoe ervaarden zij het contact met hun ouders, wat werkte bij hen wel en wat werkte niet?

 

De jongeren waren enthousiast over de training en hun bijdrage aan de voorlichting. Bij de uitvoering bleek dat het voor de motivatie van de jongeren belangrijk was om hen voldoende ruimte te bieden voor hun eigen verhaal en het directe contact met ouders. Met name de meer kleinschalige ouderavonden in de bovenbouw van het basisonderwijs bleken hiervoor het meest geschikt.

Ook de begeleiding van jongeren en het contact tussen de jongere en de voorlichter was cruciaal. Bij het maken en nakomen van de afspraken met de scholen is goede aansturing en afstemming belangrijk, maar ook tijdens de voorlichting zelf moeten voorlichter en jongere goed op elkaar ingespeeld zijn.

Voor ouders was het soms wennen om voorlichting te krijgen van een jongere. Zij zagen niet direct de meerwaarde en hebben ook nog steeds behoefte aan het advies van een expert. Toch hielpen de verhalen van de jongeren wel om zich een beeld te vormen van de (toekomstige) belevingswereld van hun kind. Met name bij de ouders van kinderen in groep 8 die op het punt staan naar het voortgezet onderwijs te gaan boden hun verhalen nieuwe inzichten.

‘Door de bijdrage van de jongere wordt de generatiekloof overbrugd. De jongere zit net tussen ons en onze kinderen in. Net tiener af. Het is leuk om dan de verhalen van iemand te horen en het op deze manier persoonlijk te maken.’ (Vader van twee dochters van 10 en 12 jaar)

De ervaringen met ‘Vraag het ze zelf!’ zijn beschreven in een handreiking. Ook zijn er in samenwerking met Rekel Producties filmpjes gemaakt waarin de werkwijze wordt toegelicht. De handreiking en de filmpjes zijn te vinden via http://www.jso.nl/kennisbank/handreiking-en-videos-vraag-het-ze-zelf/

Wat vind jij ervan?

Bij ons staat jouw mening altijd voorop! Laat ons weten wat jij hierover vindt.